Judith woont in psalm 27

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Judith woont in Psalm 27.

Judith woont in Psalm 27

Judith Oordt-Ploegman: Een hele bekende psalm van David. Aan de ene kant spreekt David heel stoere taal uit: De Here is mijn licht en mijn redder, wie zou ik vrezen? Later toont David zich een stuk minder zeker en vraagt hij aan de Here om genade en aandacht. De stemmingswisselingen in deze psalm herken ik wel. Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje jaloers op de uitspraken aan het begin van de psalm. Die overtuiging zou ik best elke dag willen voelen!

Wat voor mij er echt uitspringt in deze psalm is de vraag: ‘Wijs mij uw weg, Heer’. Ik heb geregeld dezelfde vraag, niet op een depressieve manier, meer op een nieuwsgierige manier. We willen zo graag ons eigen plan trekken maar dan gebeurt er iets in je leven waarvan je later pas ziet dat er ingegrepen is.

Hoe vaak zeg je niet: het heeft zo moeten zijn…. Nee, hier heeft God ingegrepen! Jaren geleden (ik was toen begin 20) heb ik me onttrokken aan de gereformeerd vrijgemaakte kerk. In gesprek met de ouderlingen zei ik ook: als God andere plannen met me heeft zal Hij me wel weer terugroepen. Dit heb ik ook zo ervaren en dat is ook gebeurd.

De eindbestemming van Zijn weg mogen we in geloof verwachten, de weg ernaar toe gaat slingerend en met vallen en opstaan. … wees sterk en wacht op de Here……

Dit is de vijfde aflevering in deze serie. We woonden al in Psalm 117, Psalm 28 , Psalm 44 en Psalm 24.

Henk woont in psalm 24

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Henk woont in Psalm 24 (klik).

Ik woon op nummer 24. Ik vraag mij af waar David zich bevond toen hij deze psalm schreef. Stond hij op een hoogte en trof hem ineens de schoonheid van zijn omgeving? Dit vers springt er voor mij uit:  ‘Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen : de koning vol majesteit wil binnengaan’.

De aarde en alles wat daarop leeft is door God geschapen. Uit de diepte van de zee heeft hij de aarde gegrondvest. Dit is een mooie dichterlijke beschrijving van de schepping. Maar het is meer.

Wij weten niet wat er onder water gebeurt maar toch komt er leven uit voort. Wij zijn als de wateren. Wie kan diep in de ziel van anderen kijken? Wie weet de meest intieme bedoelingen van anderen? Wie heeft er geen last van getijdestromingen?

Van de diepte van de oceanen naar de hoogte van de bergen. Een berg is vaak moeilijk te betreden en je kan je danig stoten. Vaak leiden er maar enkele wegen naar de top. Wie mag de berg van de Heer bestijgen?

Hierop geeft David zelf antwoord. Degene die schone handen heeft en een zuiver hart. Die zich niet inlaat met leugens, bedrieglijk zweert of zichzelf bedriegt (want het grootste verraad is zelfbedrog), maar die zich tot Hem wendt. Diegene zal zegen ontvangen.

Daarom moeten wij zijn als poorten ons hoofd opheffen en de oude gangen in ons verheffen om de koning vol majesteit binnen te laten. En dan zal de Koning vol majesteit binnengaan. Wie is de koning? De Heer, machtig en strijdvaardig. Hij is koning van ons en van de hemelse machten.

Dit is een heel mooie psalm. Wie kent al onze moeite en pijn? Maar als wij de berg van de Heer beklimmen en onze poorten en oude gangen voor de Heer openzetten zullen wij verheven worden.

Dit is de vierde aflevering in deze serie. We woonden al in Psalm 117, Psalm 28 en Psalm 44.

Psalm 24 zoals Psalmen voor Nu hem geïnterpreteerd heeft

(toegevoegd door redactie)

Evelien woont in psalm 44

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Evelien woont in Psalm 44.

Psalm 44

Psalm 44 is (vind ik) een mooie maar ook lastige psalm.  Net als het leven zelf. Voorspoed (bevrijd worden, een nieuw land krijgen (3,4)) en tegenspoed, vaak niet te begrijpen. Het lijkt wel uit de brief van Thessalonicenzen genomen. Je komt tot geloof en dan…. Alsof God hen tot een mikpunt van spot maakt (14) en zich verbergt (24).

Ik zie hierin het leven van Jezus, het leven dat wij -levend in Hem- ook kunnen proeven, en wat onze vervolgde broers en zussen daadwerkelijk ondervinden: ‘Om Uwentwil doodt men ons de hele dag door; wij worden beschouwd als schapen voor de slacht’ (23).
Het is voor ons echter niet meer een oproep aan God: ‘bevrijd ons omwille van uw liefde’ (27) maar een vreugdekreet: ‘…over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad’ (Rom. 8: 36).

Daarom voeg ik graag mijn stem bij vers 9: ‘Dankzij God mogen wij alle dagen zingen, elke dag eren wij U; wij prijzen uw naam voor eeuwig.’! (Willibrordvertaling)

Dorith woont in Psalm 28

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Dorith woonde in Psalm 28.

Psalm 28

De afgelopen week woonde ik in Psalm 28. Delen van deze psalm hebben me deze week flink beziggehouden. De roep tot God om mensen te laten boeten voor hun fouten (vers 4 en 5) is niet een gebed dat ik herken. En ik vind het ook moeilijk te verenigen met de vergeving en genade die spreekt uit het evangelie van Jezus Christus.

Wat fijn dat Psalm 28 ook verzen heeft waar ik in kan wonen:

‘De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.’

Elke dag weer mag ik erop vertrouwen dat God me geeft wat ik die dag nodig heb. Wat een geruststelling dat ik op Hem mag vertrouwen, ook in het drukke huis op nummer 28 waar wij wonen.

Dorith Schumacher

Wonen in Psalm 117

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen.
Willem van der Deijl: Ik woon in psalm 117, de allerkortste (mijn buren wonen in de langste!). ‘Loof de HEER, alle volken’! Israël roept de goyim, de heidenvolken, op om YHWH, de VerbondsGod, te aanbidden. Gods overstelpende liefde is nooit alleen voor onszelf om te hebben, maar altijd ook voor de ander, om te delen.