‘Over de kloof’ – Jongerendienst 28-1

Eigenlijk zoek je in de kerkdiensten bemoediging, maar die zijn ook vaak heel anders  in taal, muziekstijl en onderwerpen dan jij die door de week meemaakt. Begrijpen de oudere generaties eigenlijk wel in welke wereld jij leeft? Jongeren hebben in iedere geval behoefte aan begrip en contact. In deze eerste jongerendienst proberen we ‘over de kloof’ te komen en elkaar te bereiken. Wees welkom zondag. 10.00 koffie, 10.30 uur dienst. Zie verder hier!

God in ons midden 5. Lezen met hindernissen (1 Tess 3)

Komende zondag gaan we verder met onze jaarthema ‘God in ons midden’ over bijbellezen. Deze (5e) keer over het krachtenveld waarin we bijbellezen. Paulus maakt zich in 1 Tess. 3 zorgen over de geestelijke gezondheid van de nog jonge kerk in Tessaloniki. Kunnen wij zijn zorgen begrijpen? En hebben ze ook betekenis voor ons? Lees verder op mijn site (daar staan ook de gespreksvragen)