Een droom van een gemeente

Zondagmorgen zaten we nog buiten met elkaar te ontbijten, leuk was dat! ’t Lijkt alleen veel langer geleden. Als een droom die je in de loop van de dag weer aan het vergeten bent.
Even later die zondagmorgen begon ik mijn preek ook met een droom. Het zou jammer zijn als ook die weer vergeten werd (ik zou dat in ieder geval jammer vinden). Vandaar voor jullie en voor de mensen die er niet waren hieronder nog eens mijn droom voor de gemeente.

Lees hier verder.

Wonen in Psalm 31

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Annette schrijft over wonen in Psalm 31.

Drie jaar geleden verhuisden wij naar de Mennestraat 31 in Putten. Daarom wil ik graag met jullie wat delen over Psalm 31.

Na deze Psalm een paar keer te hebben doorgelezen, kwam ik steeds terug bij vers 15: ‘Maar ik vertrouw op U HEER, ik zeg: U bent mijn God.’

Het afgelopen jaar was best moeilijk. Ik had veel problemen rondom mijn gezondheid en volgde gedurende een paar maanden een revalidatietraject. Het lied: “Stil, mijn ziel wees stil” heb ik vaak beluisterd. Vooral het vers: “God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen” gaf mij nieuwe moed en  kracht om door te gaan. God was en is nog steeds heel dichtbij in mijn leven. Hij heeft mij door deze periode heen geleid. Hij bracht mensen op mijn pad, die mij bemoedigden met woorden en teksten uit de Bijbel.
Ik ben God dankbaar, dat het nu een stuk beter met mij gaat. Ik wil graag eindigen met de woorden van vers 22: ‘Geprezen zij de HEER om zijn trouw, Hij heeft een wonder voor mij verricht.’

Lees de hele Psalm 31.

Dit is de negende aflevering in deze serie Wonen in de Psalmen. We woonden hiervoor al in Psalm 117, Psalm 28, Psalm 44 , Psalm 24, Psalm 27 , Psalm 20, Psalm 16, en in Psalm 25.

 

.

Eerste fase herinrichting podium voltooid

Zoals al in de Kerknieuws van april jl. te lezen is, heeft de kerkenraad besloten tot een herinrichting van het podium en het liturgisch centrum. De eerste fase van het proces is nu voltooid. De preekstoel is voorzichtig ontmanteld en staat klaar voor transport richting Oost-Europa.
Ons podium ziet er nu ietwat kaal uit en het zal even wennen zijn zonder de gezichtsbepalende, oude preekstoel. Intussen is de zoektocht naar vervanging, een nieuwe lezenaar, in volle gang, evenals naar een alternatief voor de huidige tafel. Ook zal op termijn de verlichting worden aangepast en zal de plaats van de muzikanten veranderen. Als dat achter de rug is is de herinrichting voltooid en ons podium multifunctioneel. Tot zolang moeten we nog even geduld hebben. Wordt vervolgd.

Jongerendienst in Ermelo 27 mei vanaf 10.00 uur

De tweede jongerendienst in Ermelo van de NGK op 27 mei 2018. Alvast een berichtje voor volgende week zondag. Na het Pinksterfeest volgt nog een andere feestelijke dienst: de jongerendienst van 27 mei. Dus voor de tweede keer achter elkaar beginnen we de dienst om 10.00 uur met koffie. Deze dienst is in feite de uitgestelde dienst die er in april geweest zou zijn, maar die door de verdrietige omstandigheden in die maand niet door heeft kunnen gaan.

Het thema gaat over de ‘keuzen’ die wij allemaal hebben en die ons aan het twijfelen kunnen brengen. Meer dan dat, soms hebben we zelfs last van keuzestress die ons helemaal verlamt. Waarom kiezen voor deze zonnebril en niet voor die ander? Waarom om naar dat festival te gaan en niet naar dit? Gaan we wel of niet naar het strand, wel of niet naar de kerk? Waarom eigenlijk? We maken de hele tijd keuzen, maar soms kiezen maar niet. Of is niet-kiezen eigenlijk ook een keuze?

Volgende week zondag meer. Om alvast een tipje van de dienst op te lichten: bereid je maar alvast voor op een flink aantal keuzen… We hopen jullie allemaal te zien.

Het team,

Daan, Esther, Laura, Lotte, Thijs, Tomas, Saskia en Wieb

Pinksterviering komt eraan!

Langzamerhand krijgt het Pinksterfeest op het Weitje vorm. Er zijn vrijwilligers uit allerlei kerken geworven om het terrein voor te bereiden op het feest. Een bijzonder belevenis: al die verschillende mensen samen aan het werk.

Vanmorgen lag er een vlag met onze eigen kleur (en naam) in de regenboog van kerken die zondag verwacht worden. Dat raakt wél een snaar: we zijn één van de kleuren in de veelkleurige gemeenschap van Christus. In ons geval groen, wel wat onwennig, maar toch horen we samen in een groter geheel. En dat zeggen we deze keer niet alleen, maar we proberen er zondag samen invulling aan te geven.

We ontmoeten elkaar zondag vanaf 10.00 uur in ons eigen kerkgebouw. Drinken eerst samen een kop koffie en starten dan met de viering van Pinksteren in onze eigen vertrouwde kring. Daarna wagen we zo rondom 11.15 we de korte reis naar het grotere geheel om daar met elkaar verder te vieren in een gezamenlijke dienst die van 11.30 uur zo ongeveer een uur duurt.

Lees ook dit bericht voor nog meer informatie over de dienst op het Weitje.

Pinksteren in de open lucht

De Geest van Christus smeedt ontelbaar veel mensen aaneen met een aanstekelijk vuur en wederzijds begrip. Openheid naar elkaar, dialoog en enthousiasme voor een wereld in vrede – dat geluid mag met Pinksteren gehoord worden, ook in Ermelo! Daarom organiseren we op Pinkstermorgen een Pinksterfeest op het Weitje in Ermelo, rondom de muziektent.

De Rooms-Katholieke parochie, de Zendingskerk, de Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de hervormde Oude Kerk en Westerkerk doen mee. Een projectgroep uit deze Een projectgroep uit deze kerken geeft deze dienst inhoud en vorm – maar we kunnen het niet alleen: we zoeken nog 50 vrijwilligers voor diverse hand- en spandiensten. Meld u gerust aan via PinksterfeestoptWeitje@gmail.comen we nemen contact met u op!

Vanaf 11:15 uur bent u van harte welkom op het weitje om met ons mee te vieren. De viering begint om 11.30 uur, begeleid door het koor Ad Hoc o.l.v. Lisanne Veldman-Marinus. Aansluitend ontmoeten we elkaar bij een kopje thee, koffie of iets fris. Voor ouderen zijn zitplaatsen klaargezet; wanneer u zeker wilt zijn van een zitplaats, neem dan een eigen klapstoel mee. Vergeet u niet uw paraplu mee te nemen?

Welkom allemaal!

Namens de projectgroep, Frank Hubert.