Beleef met ons de Stille Week 2019

In de Stille Week 2019 groeien we toe naar het feest van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. In meerdere bijeenkomsten proberen we deze laatste dagen van Jezus samen te volgen. Beleef deze week met ons mee!

Programma Stille Week 2019 NGK Ermelo

Op woensdag 17 april in de Stille Week komen we als kleine groep nog eens samen voor de Lectio Divina in de Oude Synagoge in Harderwijk.

Op Witte Donderdag 19.30 vieren we als gemeente het avondmaal. Net als Jezus met zijn discipelen deed een paar dagen voor Golgotha. Hij waste de voeten van de discipelen om te laten zien dat hij dienstbaar wilde zijn. Op Witte Donderdag staan er voor u ook voetenwassers klaar. Als u wilt kunt u daar gebruik van maken.

Op Goede Vrijdag 19.30 komen we weer samen in een korte herdenking van het lijden en sterven van Jezus. Aansluitend lopen we langs de kruiswoorden naar buiten en staan we stil bij het kruis. U kunt een persoonlijk gebed of een gelofte bij het kruis achterlaten.

Paasmorgen begint vroeg op de begraafplaats ‘De Koningsvaren’. Om 6.30 uur ontmoeten we daar de jongeren die meedoen aan de Passion Challenge in een viering op de begraafplaats. Juist daar -waar velen van onze dierbaren wachten op de opstanding- verwachten we dat de betekenis van de opstanding van onze Heer Jezus ons zal troosten en nieuwe hoop zal geven. Aansluitend gaan we voor een ontbijt terug naar ons kerkgebouw en om 10.00 uur begint daar dan een feestelijke Paasdienst.

Programma Passiestonden Ermelo

Tijdens de Stille Week 2019 zijn er ook Passiestonden in Ermelo. Deze worden allemaal gehouden in de Oude Kerk aan de Kerkbrink 1. In deze pdf ziet u het programma van deze Passiestonden.

Paaszang Harderwijk

Al eerder berichten we over de Paaszang in Harderwijk. Dit feest vindt plaats op eerste Paasdag om 14.30 uur naast de molen in de oude haven van Harderwijk. Hier kan u er meer over lezen.

Passion Challenge 2019

Ook in 2019 kan je je weer laten uitdagen tijdens de Passion Challenge. De Passion Challenge is een actieve en inspirerende Paaservaring voor alle jongeren vanaf ongeveer 14 jaar tot ongeveer 25 jaar. Deelname vanaf 12 jaar is mogelijk in groepsverband met ook 14+ ers er bij. Je kunt je opgeven met je eigen groep of individueel. Er zullen teams meedoen die wat jonger zijn en teams die wat ouder zijn. Je trekt dan ook de hele nacht vooral met je eigen team op.

Het wordt weer een indringende nachtelijke tocht langs diverse locaties. Gedurende de nacht ontvouwt zich de geschiedenis van Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Dit jaar is het thema ‘Kiemkracht’.

Voor iedereen die meewerkt is er op dinsdagavond 9 april een informatieavond. Deze is bestemd voor iedereen die:

  • als vrijwilliger meehelpt of mee wil helpen aan de Passion Challenge 2019
  • begeleider is van een groep die zich heeft aangemeld of gaat aanmelden
  • op een andere manier betrokken is bij het communiceren van de Passion Challenge

Je bent van harte welkom in het Kerkelijk Centrum (achteringang). We starten om 19.30 uur. Rond 21.00 uur ronden we af.

Zegt het voort!
Opgeven kan ook nog steeds via www.passionchallenge.nl.

Hartelijke groet,
Het kernteam Passion Challenge
Joke de Vries-Nap, Jan Hein van Burken, Tino van Diest, Sjaak Teuwissen en Robert Mazier

De Passion Challenge is een initiatief van het jeugdwerk van diverse kerken in Ermelo.

Paaszang in de oude haven van Harderwijk

Op eerste Paasdag is er weer een feestelijke Paaszang in de oude haven van Harderwijk. Deze paaszang wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Harderwijk. Voor veel harderwijkers is deze Paazang ondertussen een echte paastraditie.

Samenzang in de oude haven

“Pasen is het feest van de opstanding van Jezus uit de dood en het hart van het Christelijk geloof. Dat Jezus opstond betekent dat zijn sterven aan het kruis voor ons werkelijk “volbracht” is. Hij leeft vandaag en wij kunnen daardoor leven met Hem. Door alle eeuwen heen hebben christenen deze waarheid beleden en gevierd.” Dit zei een bezoeker van een voorgaande Paaszang in de oude haven van Harderwijk.

Het gospelduo Efron & Iris Nitrauw zal de samenzang begeleiden. De liederen zullen de meest bekende paasliederen zijn. Gerrit de Haan zal een korte overdenking houden. Iedereen is van harte welkom om dit Paasevenement mee te maken en mee te zingen.

De afgelopen jaren mochten we steeds zo’n 500 bezoekers verwelkomen en bij mooi weer zelfs meer. De viering wordt afgesloten met een zegen door de gezamenlijke predikanten en voorgangers.

Het evenement zal plaats vinden op 21 april van 14.30 uur tot 15.30  uur aan de haven naast de molen op de oude scheepshelling “Veluvia”. U kunt in de buurt parkeren, maar we raden u aan om met de fiets te komen. Voor meer info tel. Stg ECHO. Tel 0341- 419207, info@stichtingecho.nl of www.GeloveninHarderwijk.nl

Paaszang in de oude haven van Harderwijk Paasviering 2019 in Harderwijk

VICTORY

God leren kennen in het Dolfinarium

VICTORY Harderwijk – Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2019 vindt de 2e editie van het evangelisatieproject VICTORY plaats in het Dolfinarium in Harderwijk.

VICTORY is een avondvullende theater- en muziekvoorstelling waarin het evangelie centraal staat én is toegankelijk voor een breed publiek. Hedendaagse (christelijke) muziek, zang, dans, theater, beeldende kunst en film vertolken het verhaal van God die altijd is, was en zal zijn. Na een overweldigende start in 2018 is er een nieuwe voorstelling gemaakt en is o.a. de bekende zandtovenaar Gert van der Vijver bereid
gevonden om het Bijbelverhaal op een unieke manier uit te beelden.

Daarnaast zullen ook andere bekende christelijke artiesten zoals Elvis E., Larissa Baak, Hanne de Vries, Jonathan Vroege, Marieke Sleurink en gospelkoor Grace & Glory o.l.v. Talitha Nawijn samen met dansers en acteurs meewerken aan de vertolking van het Bijbelverhaal.
Muziek wordt verzorgd door de Victory-band o.l.v. Joël Slagtand, dans door Dans en Theaterstudio Annemieke Bais en toneel door Theaterwerkplaats Orde der Dwazen.

En natuurlijk hebben ook de dolfijnen een plekje in de voorstelling.

VICTORY is een initiatief van Stichting Victory Harderwijk. Ruim honderd vrijwilligers uit
verschillende kerken in Harderwijk werken mee om dit unieke evangelisatieproject
mogelijk te maken. Opbrengsten uit de kaartverkoop worden geschonken aan lokale en
landelijke goede doelen. Dankzij donaties van bezoekers en sponsoren kunnen ook
mensen die minder bedeeld zijn, zoals asielzoekers en dak- en thuislozen, de voorstelling
meemaken.
VICTORY is een bijzondere belevenis voor jong en oud; voor wie het Bijbelverhaal al kent
of nog niet. Kaarten voor deze voorstelling kosten € 19,50 per stuk.
Kijk voor meer informatie op www.victoryharderwijk.nl

Lectio Divina in de lijdenstijd

Lectio Divina is een vorm van gezamenlijk, biddend, bijbellezen. In de laatste vier weken van de lijdenstijd zouden we ons als broeders en zusters in onze gemeente op deze manier willen richten op het lijden en opstaan van onze Heer Jezus. Vier keer op een woensdagavond, vanaf 19.00 uur een korte bijeenkomst van ongeveer een half uur op 27 maart – 3, 10 en 17 april.
Bij voldoende belangstelling zullen we in Harderwijk samenkomen op een nog nader te bepalen locatie. Mocht er veel belangstelling zijn dan zullen er ook in Ermelo en Putten bijeenkomsten zijn. Wie mee wil doen wordt verzocht zich in te schrijven op de intekenlijst die de komende zondagen in de hal van de kerk ligt.

Load More Posts