Week van Gebed 2019 in Ermelo

Bidt u mee tijdens de Week van Gebed 2019 in Ermelo? Van 20 januari tot 25 januari wordt er iedere avond een gebedsmoment gehouden. Iedere avond in een ander gebouw. Hieronder leest u hoe en waar u mee kunt doen.

Wat is de Week van Gebed

Ieder jaar wordt de Week van Gebed georganiseerd door Missie Nederland in samenwerking met de Raad van Kerken. “Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.” Zo staat te lezen op de website van Missie Nederland.

Thema: Recht voor ogen

De Week van Gebed 2019 heeft het thema ‘Recht voor ogen’ meegekregen. De centrale Bijbeltekst voor deze gebedsweek komt uit het boek Deuteronomium 16:10-20. Een hoofdstuk waarin je kunt lezen hoe God rechters laat aanstellen en hen de opdracht geeft niets anders te zoeken dan het recht. Het materiaal voor de gebedsweek is dit jaar voorbereid door de christenen in Indonesië.  Hier kunt u meer lezen over dit thema en Indonesië.

Week van Gebed 2019 in Ermelo

Iedere avond bent u tijdens de Week van Gebed 2019 in Ermelo welkom in een ander gebouw. Van maandag tot vrijdag vinden de gebedsmomenten plaats van 19.30 tot 20.3o uur. Op zondag 20 januari 2019 om 17.00 uur wordt de week gestart met een gezamenlijke gebedsdienst in de Immanuelkerk. Voorganger is ds. Henk Jansen, in samenwerking met vertegenwoordigers uit andere kerkgenootschappen.

  • Maandag 21 januari, R.K. -parochie, Goede Herderkerk, Smidsweg 20
  • Dinsdag 22 januari, Immanuëlkerk, Stationsstraat 137
  • Woensdag 23 januari, Westerkerk, Oude Nijkerkerkerweg 4
  • Donderdag 24 januari, Nederlands Gereformeerde Kerk, Van Beekweg 15  – dit keer een soort ‘gebedsconcert’ een mix van liederen, gebedsmomenten, stiltemomenten.
  • Vrijdag 25 januari, De Voorhof, Christelijk Gereformeerde Kerk, Frederik Hendriklaan 11.

Meer lezen over de Landelijke Week van Gebed.

Meer lezen over de Week van Gebed 2019 in Ermelo

Kerst betekent voor mij …(4)

Janna Hoogenhout vertelt wat Kerst voor haar betekent:

“Voor mij zijn de kleuren van Kerst wit, rood en groen:
wit voor de reinheid van Jezus die zo is gekomen,
rood het bloed dat Hij voor ons heeft gegeven,
en het groene: het eeuwige leven.

Dat is voor mij Kerst, en niet al deze opsmuk. Ik zie al die lichten van Kerst en dan denk ik: laten we zelf een licht zijn.

Kerst is voor mij ook ‘toekomst’: dat we dáár naartoe gaan, het eeuwige leven, dat Jezus terugkomt, en ik hoop spoedig.”

Dit is deel 4 in een serie.  Eerder lazen we al de advent van Mirjam en Klaas en Marga.

Load More Posts