Loading...

Kom aan boord

Tijdens de kerkdiensten is er crèche voor de allerkleinsten, dus “Kom aan boord !” We hebben een programma opgesteld, waarbij elke maand een Bijbelverhaal centraal staat. Sommige kinderen willen misschien kleuren en kunnen een kleurplaatje kleuren, waarbij ze nog over het verhaal kunnen napraten. Andere kinderen willen misschien lekker met hun ‘broedertjes en zustertjes’ spelen en op die manier al een beetje een band opbouwen.

Benjamin

‘Benjamin’ is de jongste ‘club’ in onze kerk. Elke zondagochtend gaan we naar onze eigen bijbelles. ‘Benjamin’ is voor alle kinderen van de basisschool die in de groepen 1 t/m 3 zitten.

Er wordt gewerkt met de Parellesboeken van Stichting Timotheüs. Deze boeken gaan in acht jaar de hele bijbel door en streven naar actieve betrokkenheid van kinderen. Na de collecte ‘vertellen’ de kinderen op het podium in de kerk wat ze geleerd hebben en zingen we met iedereen een kinderlied.

We willen de kinderen van Benjamin graag op een makkelijke/gezellige/leuke manier kennis laten maken met verhalen uit de bijbel. Ook is het fijn om op deze leeftijd elkaar al te leren kennen.

Jozef

Jozef is een gezellige groep kinderen, waarvan de meesten in groep 4 t/m 6 van de basisschool zitten. Bijna iedere zondag komen we tijdens de ochtenddienst samen in de blokhut.

Wat we in de blokhut doen? Natuurlijk luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel en gebruiken net als in de club Benjamin de Parel-lesboeken van stichting Timotheüs. We praten met elkaar over wat God heeft gedaan en doet in ons leven. Ook praten we er over hoe we Hem in ons leven een plek kunnen geven. We bidden samen, voor elkaar, voor mensen in de gemeente, of voor andere mensen om ons heen die het moeilijk hebben en ook danken we Hem als er iets fijns is gebeurd.

We zingen, spelen soms toneel, knutselen of doen een spelletje. De tijd vliegt altijd om, dat is het enige wat jammer is aan de Bijbelles!

Mosterdzaadje

‘Het Mosterdzaadje’ is de club voor alle kinderen uit groep 7 en 8.  Deze club komt twee keer in de maand bij elkaar tijdens de ochtenddienst. De kinderen vertrekken dan vanaf de kerk naar een gezellige huiskamer in Ermelo.

Tijdens club hebben we altijd een serieus gedeelte. Soms hebben we het er over hoe je praktisch kunt geloven en soms zijn we bezig met de inhoud van de Bijbel. Wij, als leiding, doen ons best om interactieve dingen te doen en proberen om het elke club weer anders aan te pakken. Het moet natuurlijk niet saai worden, hè! Na het serieuze gedeelte trakteert er altijd iemand en dan is er tijd voor wat ontspanning.

Het doel van deze club is om dingen te leren, maar ook om samen plezier te hebben! Bij het Mosterdzaadje gebruiken we het programma Rock Solid van Youth for Christ. .

Shalom

Alle brugklassers en klas 2 leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn welkom op “Shalom”. Deze club komt één keer in de twee weken op vrijdagavond bij elkaar in de kelder bij een van de leiders thuis.  Het Rock Steady programma van Youth for Christ wordt gebruikt om invulling te geven aan de avond; wat betekent dat we samen praten en door spel en creativiteit leren over een (Bijbels) thema.

Plexat

Tieners, die in de 3e en 4e klas zitten van het voortgezet onderwijs, ontmoeten elkaar eens in de twee weken in het ‘jeugdhonk’ van de kerk. De avonden beginnen met een broodmaaltijd. De avond wordt op een ontspannen en afwisselende manier ingevuld met als doel om samen stil te staan bij de betekenis van God in het dagelijkse leven van de tieners. De tieners bereiden beurtelings samen met de leiding de avond voor. Actuele thema’s en geloofsvragen wisselen elkaar af. We gebruiken het materiaal van Live Steady van Youth for Christ.

Fun2Go

Voor alle jongeren vanaf de brugklas wordt er ëën keer per maand op de zaterdagavond een ontspannen activiteit georganiseerd. Elke avond kost €2 p.p en vrienden en vriendinnen zijn altijd van harte welkom. Als je een leuk idee hebt voor een avond, geef het door! Alle opgaven kunnen naar ngkfun2go@gmail.com.

Meet & feed

Gemiddeld eens in de maand ontmoeten tieners elkaar op een doordeweekse avond bij gemeenteleden thuis. Deze gemeenteleden trekken meerdere jaren met dezelfde groep tieners op, zodat er een vertrouwensband ontstaat.

Om 18.00 uur wordt begonnen met eten, daarna is er tijd voor een serieuzer gedeelte, soms aan de hand van vragen van de tieners zelf, aan de hand van een actualiteit en kijken we samen naar een dvd. Onder het genot van een kopje thee praten we met elkaar door en proberen we te begrijpen wat de bijbel ons wil vertellen. Het kan ook gebeuren dat je alleen komt om mee te eten of juist pas kunt komen na het eten vanwege sporttrainingen of huiswerk. Het draait bij Meet en Feed vooral om het ontmoeten van elkaar voor jongeren van ‘Plexat’  en ‘Sjalom’.

Geloofsgesprekken

 Ds. Wieb Dijksterhuis leidt ‘geloofsgesprekken op woensdagavond’. Dit jaar kiezen we als insteek om in gesprek te komen over God het boek: ‘De stilte van God’ van Reinier Sonneveld. Er is iedere avond veel gelegenheid voor gesprek en discussie. Voor wie zijn deze avonden bedoeld? In de eerste plaats voor jongeren die te oud zijn voor de clubs en daarna graag verder willen groeien in hun geloof. En ook voor jongeren die eraan denken om zich voor te bereiden op het doen van belijdenis (natuurlijk is zo’n voornemen geen verplichting) en verder voor alle jongvolwassenen die graag weer eens met hun geloof aan het werk gaan. ​

Mannengroep

In de gemeente is er een mannengroep actief. De mannen komen elke twee weken bij elkaar. Het doel van de bijeenkomsten is, om na te denken, hoe we als zonen van God de Vader als volgelingen van Jezus Christus willen leven. Vooral praktische zaken, die ons dagelijks leven raken, komen aan de orde. Hoe is je relatie als man met de Here, je gezin en je werk ? Er is veel ruimte voor het persoonlijke gesprek. contactpersoon: Remko Beek.

Vrouwengroep

Tien  weken lang komen groepjes (vrouwen) wekelijks bij elkaar voor een intensieve bijbelstudie van Beth Moore, die bestaat uit zelfstudie, groepsbespreking en onderwijs op dvd.

Samen bespreken ze wat ze thuis geleerd hebben uit Gods Woord. Ook denken ze na over hoe ze dit toe kunnen passen in  hun dagelijks leven. Het werkboek nodigt namelijk niet alleen uit om de Bijbel te onderzoeken, maar moedigt ook aan om naar je eigen leven te kijken. Dat maakt dat er genoeg stof is voor een zinvolle bespreking in de groep. Na de bespreking kijkt de groep naar de dvd van Beth Moore.

Voor vragen en aanmeldingen kun je terecht bij:
Annemarie van Voornveld (amdpvanv@solcon.nl) en Elly Mensinga

Bijbelkring Ermelo/Putten

Deze kring komt al jarenlang op een doordeweekse avond bij elkaar om elkaar te ontmoeten rondom de Bijbel. We komen gewoonlijk eens in de twee weken bij elkaar bij iemand thuis.

Recent hebben we met elkaar series Bijbelstudies gehad over maaltijden in Lukas, over Daniël en over de Psalmen. Momenteel gaat het over Paulus in het boek Handelingen. Iedereen is welkom om mee te doen.

Contactpersonen: Leo en Anneke van den Berg

Overdag bijbelkring

Deze kring komt elke twee weken bij elkaar om een bijbels onderwerp te bespreken. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kerkgebouw op donderdagmiddag van 15:00 – 17:00. Ook is er om de week een middag om gezellig spelletjes te doen en koffie te drinken.

Contact persoon: Stijn Wassink

foto kring Harderwijk 2Ontmoeting rond de Bijbel; Wijk Harderwijk 2

Naast het ontmoeten van elkaar als wijk bij de zomerpicknick en bij winterse kost, willen wij elkaar ook ontmoeten rond de Bijbel. De avonden zijn om de drie weken op zondagavond bij iemand thuis. We beginnen om 20.00 uur tot 21.30 uur. We behandelen een Bijbelboek door het samen te lezen en erover door te praten. Daarbij zingen en bidden we voor en met elkaar. Iedereen uit de wijk is welkom, maar ook daarbuiten. Al lezend en pratend komen dagelijkse en minder dagelijkse dingen aan bod, die ons bezig houden. Door zo met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we van elkaar leren en elkaar bemoedigen.

Contactpersoon: Belien Bleijenberg (belienenmartin@solcon.nl)

.

Onze fotopagina al gezien?
Wie zijn wij eigenlijk?