Kijk op de Kerk (versie November 2020)

Welkom op deze pagina! Dit is de webpagina waarop we als gemeenteleden samen werken aan onze visie op gemeente-zijn in 2025. Wat voor gemeente willen wij in 2025 zijn? D.w.z. naar wat voor soort gemeente willen we toewerken? Natuurlijk hebben we daar maar beperkt invloed op, maar we willen ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen. En, we hebben veel van onze Heer gekregen om mee te kunnen werken aan zijn Kerk en Koninkrijk.

Op de Startzondag in 2020 begonnen we ons gesprek over onze ‘Kijk op de Kerk’. Vier weken later op zondag 1 November vervolgen we ons gesprek. Op deze zondag komen we in kleine groepjes samen. Het is natuurlijk ook mogelijk om later, in de komende weken, eens met deze vragen aan het werk te gaan. Tot zondag 22 November hebben jullie de tijd om ons de antwoorden te laten weten (bijv. via wieb.dijksterhuis@ngkermelo.nl).
Hieronder de vragen en voorbeelden die je kunnen helpen in het tweede gesprek. Zij gaan meer over je eigen rol in de gemeente en over het functioneren van de gemeente. De vragen sluiten aan bij de eerder genoemde trends, zoals die hier beneden op de Praatplaat staan genoemd.

De visiewerkgroep (Alex, Friso, Jaap, Nynke, Sanne, Solke en Wieb)

Wat we van jullie terughoorden van de gesprekken op zondag 27 September

Herinneren jullie de Praatplaat nog (onderaan staat inmiddels een nieuwe versie)? Hoe zijn de gesprekken daarover verlopen? Van verschillende kanten kreeg de werkgroep ‘missie’ reacties terug van groepjes gemeenteleden.

Misverstanden…

Laten we eerst een aantal misverstanden opruimen die er ontstaan zijn, getuige jullie schriftelijke- of mondelinge opmerkingen.

  1. Het document dat de visie-werkgroep op tafel heeft gelegd betreft níet al een kant en klare visie. Allerminst zelfs. Maar bevat wel een aantal bijbelse richtlijnen als basis voor het ontwikkelen van een visie. Want dat willen we samen met de gemeente gaan doen.
  2. Een ander misverstand dat we gewekt hebben, is dat de visie pas in 2025 klaar zou moeten zijn. Dat is niet zo! We hebben 2025 als punt in de tijd aangewezen waarop we de doelen hopen bereikt te hebben die we ons nu in het visierichtlijnendocument hebben gesteld (zie de afbeelding hieronder). Vandaar willen we dan weer kijken naar het vervolg later. Met de realisering van die doelen daarvan zijn we nu al van start gegaan. Weet wel, in de loop van de jaren kunnen de doelen aangepast of uitgebreid worden.

Input van gemeenteleden

Deels werden de geschetste maatschappelijke trends herkend, soms ook voor het eerst herkend, zo van: hé ja, inderdaad. Soms werden er nuances aangebracht. Lees verder…

Vragen voor zondag 1-11

De vragen gaan deze keer over jouw kijk op de gemeente en hoe je daarin zelf functioneert. Ze volgen zo ongeveer de genoemde trends (zie onder).

  1. Verlang je naar verbinding met anderen in onze gemeente? Zo ja, hoe kan dat dan in de praktijk vorm krijgen? Zo nee, wat staat verbinding dan in de weg?

  2. Ervaar je dat de Heer jou persoonlijk via de Bijbel aanspreekt ? Zo ja: hoe dan? Zo nee: zou je dat willen?

  3. Hoe neem je jongeren mee in het geloof? Hoe kan de gemeente hierbij van betekenis zijn?

  4. Welke bijdrage zou je aan de de gemeente willen leveren? Wat heb je nodig om daar invulling aan te geven?

  5. Stel: de gemeente zou een oefenplaats voor de liefde moeten zijn. Hoe ervaar jij onze gemeente dan? Wat zou je anders willen zien?
Download de printversie van deze pagina
Download de nieuwe Praatplaat hier