Over ons kerkgebouw

Ons kerkgebouw is misschien wel één van de best bewaarde geheimen van Ermelo. We moeten vaak uitleggen waar het te vinden is, in een verborgen hoekje en niet direct herkenbaar als kerk. Maar als we zeggen: ‘Op het pleintje achter schilder Geurt Jansen’ dan weten de meesten wel wat we bedoelen. Een fijn (te) klein gebouw met een verhaal.

  • Lees over de historie van het kerkgebouw

  • Lees op deze pagina over kerkverhuur

De historie

Van welke kant het gebouw ook wordt benaderd, de eerste indruk zal niet zijn dat dit een kerkgebouw is. Toren en luidklok ontbreken. Dichterbij komend is aan de oostgevel een kopsteen zichtbaar vermeldend het jaartal 1900. Daarboven bevindt zich een ingemetselde steen, waarin is uitgehakt de tekst “Jeugdgebouw Ned. Herv. Kerk”. Daaronder enkele glasmozaïeken.

Tòch is het een kerkgebouw. En dat wordt duidelijk bij het binnengaan van de kerkzaal. Rechts enkele afbeeldingen met Bijbelse symbolen. Linksvoor een wandkleed verbeeldend het Nieuwe Jeruzalem en middenvoor het liturgisch centrum. In de vormgeving van de onderdelen is steeds te onderscheiden het motief van de Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Zowel het liturgisch centrum als de andere versieringen in en rond het kerkgebouw zijn ontworpen en uitgevoerd door gemeenteleden.

In de hal van de kerk hangt het portret van ds. Arend Mooij. Ds. Mooij kwam in 1856 naar Ermelo en ging na een korte periode als hulponderwijzer in de dorpsschool, samenwerken met ds. H.W. Witteveen, wiens sterke en persoonlijke gerichtheid op zending en evangelisatie geleid had tot een conflict met de kerkelijke autoriteiten (Ned. Hervormd), en die vervolgens in 1859 zijn eigen kerk, de Zendingskerk, had gesticht.

kerkgebouw van NGK Ermelo

Na het overlijden van ds. Mooij in 1915 werd het moeilijker de ingeslagen weg te vervolgen. Uiteindelijk werd het gebouw in 1924 gekocht door de Kerkvoogdij van de Oude Kerk (Ned. Hervormd), en bestemd voor catechisatie en jeugdwerk. In 1936 werd het gebouw vergroot.

Terugkerend naar de buitenkant van het gebouw valt op het mansardedak, de gepleisterde wanden als afwisseling in het metselwerk (neo-renaissancestijl behorend bij de 19e eeuw) alsook de decoraties in de segmentbogen boven de ramen. Verder de muurankers en het muizentanden metselwerk direct onder de dakgoten.

De Nederlandse Gereformeerde Kerk werd na enige jaren huurder van het gebouw te zijn geweest, eigenaar in 1976. Na enkele eerdere aanpassingen vond in 2003-2004 een grondige restauratie plaats.

Verhuur kerkruimtes

De kerkruimtes kunt u huren voor bijeenkomsten, vergaderingen of kleine familiefeesten die passen bij onze christelijke waarden en normen. Voor informatie kunt u terecht bij onze kosters (0577-407307) of cor.bouma@ngkermelo.nl

Verhuur kerkruimte
Bekijk onze activiteiten
kerkgebouw ngk ermelo nederlands gereformeerde kerk ermelo