Evelien woont in psalm 44

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Evelien woont in Psalm 44.

Psalm 44

Psalm 44 is (vind ik) een mooie maar ook lastige psalm.  Net als het leven zelf. Voorspoed (bevrijd worden, een nieuw land krijgen (3,4)) en tegenspoed, vaak niet te begrijpen. Het lijkt wel uit de brief van Thessalonicenzen genomen. Je komt tot geloof en dan…. Alsof God hen tot een mikpunt van spot maakt (14) en zich verbergt (24).

Ik zie hierin het leven van Jezus, het leven dat wij -levend in Hem- ook kunnen proeven, en wat onze vervolgde broers en zussen daadwerkelijk ondervinden: ‘Om Uwentwil doodt men ons de hele dag door; wij worden beschouwd als schapen voor de slacht’ (23).
Het is voor ons echter niet meer een oproep aan God: ‘bevrijd ons omwille van uw liefde’ (27) maar een vreugdekreet: ‘…over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad’ (Rom. 8: 36).

Daarom voeg ik graag mijn stem bij vers 9: ‘Dankzij God mogen wij alle dagen zingen, elke dag eren wij U; wij prijzen uw naam voor eeuwig.’! (Willibrordvertaling)