Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Henk woont in Psalm 24 (klik).

Ik woon op nummer 24. Ik vraag mij af waar David zich bevond toen hij deze psalm schreef. Stond hij op een hoogte en trof hem ineens de schoonheid van zijn omgeving? Dit vers springt er voor mij uit:  ‘Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen : de koning vol majesteit wil binnengaan’.

De aarde en alles wat daarop leeft is door God geschapen. Uit de diepte van de zee heeft hij de aarde gegrondvest. Dit is een mooie dichterlijke beschrijving van de schepping. Maar het is meer.

Wij weten niet wat er onder water gebeurt maar toch komt er leven uit voort. Wij zijn als de wateren. Wie kan diep in de ziel van anderen kijken? Wie weet de meest intieme bedoelingen van anderen? Wie heeft er geen last van getijdestromingen?

Van de diepte van de oceanen naar de hoogte van de bergen. Een berg is vaak moeilijk te betreden en je kan je danig stoten. Vaak leiden er maar enkele wegen naar de top. Wie mag de berg van de Heer bestijgen?

Hierop geeft David zelf antwoord. Degene die schone handen heeft en een zuiver hart. Die zich niet inlaat met leugens, bedrieglijk zweert of zichzelf bedriegt (want het grootste verraad is zelfbedrog), maar die zich tot Hem wendt. Diegene zal zegen ontvangen.

Daarom moeten wij zijn als poorten ons hoofd opheffen en de oude gangen in ons verheffen om de koning vol majesteit binnen te laten. En dan zal de Koning vol majesteit binnengaan. Wie is de koning? De Heer, machtig en strijdvaardig. Hij is koning van ons en van de hemelse machten.

Dit is een heel mooie psalm. Wie kent al onze moeite en pijn? Maar als wij de berg van de Heer beklimmen en onze poorten en oude gangen voor de Heer openzetten zullen wij verheven worden.

Dit is de vierde aflevering in deze serie. We woonden al in Psalm 117, Psalm 28 en Psalm 44.

Psalm 24 zoals Psalmen voor Nu hem geïnterpreteerd heeft

(toegevoegd door redactie)