Pinksterviering komt eraan!

Langzamerhand krijgt het Pinksterfeest op het Weitje vorm. Er zijn vrijwilligers uit allerlei kerken geworven om het terrein voor te bereiden op het feest. Een bijzonder belevenis: al die verschillende mensen samen aan het werk.

Vanmorgen lag er een vlag met onze eigen kleur (en naam) in de regenboog van kerken die zondag verwacht worden. Dat raakt wél een snaar: we zijn één van de kleuren in de veelkleurige gemeenschap van Christus. In ons geval groen, wel wat onwennig, maar toch horen we samen in een groter geheel. En dat zeggen we deze keer niet alleen, maar we proberen er zondag samen invulling aan te geven.

We ontmoeten elkaar zondag vanaf 10.00 uur in ons eigen kerkgebouw. Drinken eerst samen een kop koffie en starten dan met de viering van Pinksteren in onze eigen vertrouwde kring. Daarna wagen we zo rondom 11.15 we de korte reis naar het grotere geheel om daar met elkaar verder te vieren in een gezamenlijke dienst die van 11.30 uur zo ongeveer een uur duurt.

Lees ook dit bericht voor nog meer informatie over de dienst op het Weitje.

Pinksteren in de open lucht

De Geest van Christus smeedt ontelbaar veel mensen aaneen met een aanstekelijk vuur en wederzijds begrip. Openheid naar elkaar, dialoog en enthousiasme voor een wereld in vrede – dat geluid mag met Pinksteren gehoord worden, ook in Ermelo! Daarom organiseren we op Pinkstermorgen een Pinksterfeest op het Weitje in Ermelo, rondom de muziektent.

De Rooms-Katholieke parochie, de Zendingskerk, de Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de hervormde Oude Kerk en Westerkerk doen mee. Een projectgroep uit deze Een projectgroep uit deze kerken geeft deze dienst inhoud en vorm – maar we kunnen het niet alleen: we zoeken nog 50 vrijwilligers voor diverse hand- en spandiensten. Meld u gerust aan via PinksterfeestoptWeitje@gmail.comen we nemen contact met u op!

Vanaf 11:15 uur bent u van harte welkom op het weitje om met ons mee te vieren. De viering begint om 11.30 uur, begeleid door het koor Ad Hoc o.l.v. Lisanne Veldman-Marinus. Aansluitend ontmoeten we elkaar bij een kopje thee, koffie of iets fris. Voor ouderen zijn zitplaatsen klaargezet; wanneer u zeker wilt zijn van een zitplaats, neem dan een eigen klapstoel mee. Vergeet u niet uw paraplu mee te nemen?

Welkom allemaal!

Namens de projectgroep, Frank Hubert.

Annet woont in Psalm 25

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Annet woont in Psalm 25.

Annet woont in Psalm 25

Ik woon, samen met Wieb en Amber, aan de Grote Poortstraat 25 in Harderwijk. Daarom kreeg ik het verzoek Psalm 25 op mij in te laten werken en hier iets over te delen met jullie.
Mijn gedachten keerden steeds terug naar het volgende vers (4): ‘Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.’ Dit is steeds wel weer een terugkerend thema in mijn leven.

Dit komt denk ik omdat ik al een paar keer van woonplaats ben veranderd en steeds naar een ander deel van Nederland. Praktisch betekende dit dat ik weer opnieuw mijn plek moest zoeken en ook mij wel van tijd tot tijd afvroeg waar de weg weer verder zou gaan lopen. Maar ik wist ook altijd dat als ik mijn Heer volg, ik mij op Zijn pad bevind!

En nu woon ik alweer bijna 1 jaar in Harderwijk. Weer een nieuwe omgeving met weer nieuwe mensen. En ook nu moet ik mijn plek weer vinden. Niet altijd eenvoudig. Maar met de hulp van de Heer zal dit ook wel weer goed komen. Als ik maar Zijn pad blijf volgen.

En natuurlijk ook met de hulp van anderen om mij heen. Ondertussen heb ik al veel mensen in de gemeente leren kennen en ben ik voorzichtig aan het nadenken over hoe ik mijn gaven kan inzetten in deze gemeente. Ik hoop dat  contacten zich gaan verdiepen in de komende tijd en dat ik me steeds meer thuis zal gaan voelen.

Dat het thema van vers 4 al een groot deel van mijn leven met mij meereist blijkt uit het volgende: Bovenaan onze trouwkaart (meer dan 30 jaar geleden) staan de volgende woorden:

Heer,  leer ons uw weg te willen gaan,
De fakkel van uw Woord vooraan,
Laat stralen voor uw aangezicht,
Ons nieuwe leven door het Licht.

Lees hier de hele Psalm 25

Dit is de achtste aflevering in deze serie Wonen in de Psalmen. We woonden hiervoor al in Psalm 117, Psalm 28, Psalm 44 , Psalm 24, Psalm 27 , Psalm 20 en Psalm 16.

 

Kerkenraad op cursus

Als kerkenraad denken we nu al maanden na over de nieuwe privacywet die eind mei ingaat.
Hoe veilig zijn de persoonlijke gegevens van onze gemeenteleden eigenlijk? Binnenkort hopen we  te komen met een ‘privacyetiquette’ als het om persoonsgegevens gaat.
We willen graag blijven communiceren en moderne media zijn daarbij machtige hulpmiddelen. Hoe kunnen we daarvan gebruik blijven maken zonder de privacy van onze leden in gevaar te brengen?

Eén van de oplossingen daarvoor is om met elkaar te gaan communiceren in een voor niet-gemeenteleden afgesloten deel van het Internet. Het programma Office 365 biedt daarvoor veel mogelijkheden. De afgelopen tijd worden we ingeweid in- en rondgeleid door het programma om er een idee van te krijgen.

De eerste ervaringen maken ons enthousiast. Dit programma biedt ons veel mogelijkheden.
Als kerkenraad starten we nu met een proef. We hopen dat die er toe kan leiden dat straks de hele gemeente toegang kan krijgen. Wordt vervolgd!

Aanpassingen liturgisch centrum

Al enige tijd kunt u lezen dat de kerkenraad besloten heeft om de preekstoel met de bijbehorende liturgische tafel te vervangen. We hebben een schrijven opgesteld waarin we u precies vertellen wat er gaat gebeuren en waarom het gaat gebeuren.

Wanneer alles doorgaat zoals in de brief beschreven, zal het voor iedereen wel even wennen zijn. Er valt een gat zodra de preekstoel weg is. Voor sommigen niet alleen letterlijk maar ook symbolisch.

We willen dat niet ontkennen en contact daarover is welkom. Tegelijk komt er ook ruimte. Ruimte om directer te communiceren en ruimte voor ander gebruik van het podium.

De tijd zal het leren. Daar vertrouwen we op.

Lees hier de brief (klik)

Load More Posts