In de Stille Week 2019 groeien we toe naar het feest van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. In meerdere bijeenkomsten proberen we deze laatste dagen van Jezus samen te volgen. Beleef deze week met ons mee!

Programma Stille Week 2019 NGK Ermelo

Op woensdag 17 april in de Stille Week komen we als kleine groep nog eens samen voor de Lectio Divina in de Oude Synagoge in Harderwijk.

Op Witte Donderdag 19.30 vieren we als gemeente het avondmaal. Net als Jezus met zijn discipelen deed een paar dagen voor Golgotha. Hij waste de voeten van de discipelen om te laten zien dat hij dienstbaar wilde zijn. Op Witte Donderdag staan er voor u ook voetenwassers klaar. Als u wilt kunt u daar gebruik van maken.

Op Goede Vrijdag 19.30 komen we weer samen in een korte herdenking van het lijden en sterven van Jezus. Aansluitend lopen we langs de kruiswoorden naar buiten en staan we stil bij het kruis. U kunt een persoonlijk gebed of een gelofte bij het kruis achterlaten.

Paasmorgen begint vroeg op de begraafplaats ‘De Koningsvaren’. Om 6.30 uur ontmoeten we daar de jongeren die meedoen aan de Passion Challenge in een viering op de begraafplaats. Juist daar -waar velen van onze dierbaren wachten op de opstanding- verwachten we dat de betekenis van de opstanding van onze Heer Jezus ons zal troosten en nieuwe hoop zal geven. Aansluitend gaan we voor een ontbijt terug naar ons kerkgebouw en om 10.00 uur begint daar dan een feestelijke Paasdienst.

Programma Passiestonden Ermelo

Tijdens de Stille Week 2019 zijn er ook Passiestonden in Ermelo. Deze worden allemaal gehouden in de Oude Kerk aan de Kerkbrink 1. In deze pdf ziet u het programma van deze Passiestonden.

Paaszang Harderwijk

Al eerder berichten we over de Paaszang in Harderwijk. Dit feest vindt plaats op eerste Paasdag om 14.30 uur naast de molen in de oude haven van Harderwijk. Hier kan u er meer over lezen.