Over twee weken -midden in de vakantie- begint de veertigdagentijd.
Traditioneel is dat op Aswoensdag, in het katholieke zuiden de dag na het Carnaval.
Voor deze periode hebben we ons het thema van Bible Basics eigengemaakt: ‘Tussen hemel en aarde’.
Voor ons bijbelklassen het thema van deze periode voor Pasen en wij gaan er op eigen wijze mee aan het werk. Op deze pagina kun je lezen hoe wij in deze periode samen naar het feest van Pasen willen toeleven.