Ook het komende jaar willen we met een jaarthema gaan werken. Deze keer staat dat in het teken van verdere kennismaking. Kennismaking tussen predikant en gemeente en die tussen ons als gemeenteleden onderling. Velen van jullie kennen elkaar door en door denk ik. Toch vermoed ik dat in de gesprekken onderling bepaalde voor de hand liggende geloofsonderwerpen ook niet zomaar aan de orde komen. Omdat we van elkaar denken te weten hoe het bij de ander zit, maar is dat eigenlijk wel zo?

Inspiratie voor die geloofskennismaking is het geloofsgesprek dat in 2010 op de Nationale Synode is gevoerd. Daar gingen mensen uit uiteenlopende kerkelijke richtingen met elkaar in gesprek over vragen als:  “Wat betekent geloven voor je?”, “Welke ervaring ligt daaraan ten grondslag?” en “Wat betekent dat voor hoe je leeft?”

Wij zouden dat ook kunnen doen en dan over heel aantal thema’s als: ‘God’, ‘Schepping’ ‘Zonde’, ‘Bijbel’, ‘Geest’, ‘Nieuw leven’, ‘Kerk’ en ‘de Nieuwe Wereld,” En dan steeds weer die drie vragen: wat betekent het voor je, welke ervaring heb je ermee en hoe heeft het je leven veranderd?

Eén keer in de maand is er een themadienst met daarin een getuigenis van iemand over het thema, een preek over het thema, en een ontspannen gesprek met elkaar na die tijd. Voor de gesprekken thuis en in de kring zijn getuigenis en preek terug te vinden op  onze website samen met gespreksmateriaal dat je daarbij kunt gebruiken.

Misschien kunnen we als wijken ook wijkbijeenkomsten organiseren om nog eens met elkaar door te spreken over bepaalde onderwerpen.

Ik stel me voor dat we de Heer en elkaar aan het einde van het seizoen en stuk beter hebben leren kennen. En dat is natuurlijk pure winst. Vanaf nu ben ik op zoek naar mensen die met me mee willen werken (en denken) met bijv. een getuigenis in de dienst.
Laat het ons weten! Ook als je verder nog goede ideeën hebt, ik hoor ze graag.

Wordt vervolgd!