Week van gebed 2018 in Ermelo

Van 21 januari tot 28 januari is het Week van gebed 2018.  Er worden tijdens deze gebedsweek in Ermelo door de hele week heen gebedsmomenten belegd. En op zondag 21 januari start de week met een interkerkelijke samenkomst in de Immanuelkerk. Hieronder vind u de plaats en locatie van de bijeenkomsten.

‘Recht door zee’ is het thema van de gebedsweek 2018

“Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij.” Dit zegt Jonathan Zeil, relatiemanager bij MissieNederland. En de algemeen secretaris van de Raad van Kerken zegt dat Exodus 15:1-21 een logisch keuze is: “De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd”.

Gezamenlijke viering Immanuelkerk als start van de Week van gebed 2018

Op zondagmiddag 21 januari vindt om 17.00 uur een interkerkelijk ‘gebed om de eenheid’ plaats in de Immanuëlkerk, Stationsstraat 137. Voorgangers zijn dhr. Theo Trompetter (RK Goede Herderkerk), ds. Rainer Wahl (Hervormde Zendingskerk) en ds. Sjaak Teuwissen (Gereformeerde Kerk), in samenwerking met vertegenwoordigers uit andere kerkgenootschappen. Bijzondere muzikale medewerking wordt verleend door het gospel-ensemble ‘Gosmix’ uit Almere, en door cantor Wilbert de Kruiff van de Zendingskerk.

Interkerkelijke gebedsbijeenkomsten.

De hele week zijn er gebedsbijeenkomsten in Ermelo. Iedere avond loopt volgens een vaste ‘liturgie’. De avonden beginnen om 19.30 en duren tot 20.30 uur.

Via deze link kunt u de liturgie downloaden.

Maandag 22 januari       R.K. parochie, Goede Herderkerk, Smidsweg 20

Dinsdag 23 januari          Immanuëlkerk, Stationsstraat 137

Woensdag 24  januari    Westerkerk, Oude Nijkerkerkerweg 4

Donderdag 25  januari   Nederlands Gereformeerde Kerk, Van Beekweg 15

Vrijdag 26 januari            De Voorhof, Christelijk Gereformeerde Kerk, Frederik Hendriklaan 11

Meer informatie over de landelijke Week van Gebed

Maar informatie over het Interkerkelijk gebed in Ermelo

Jongerendienst in Ermelo op 28/1

Wij zijn bezig met de organisatie van de eerste jongerendienst in 2018.  Tijdens deze jongerendienst in Ermelo zal gaan over het contact tussen ouderen en jongeren in een gemeente als de onze.

Over’ de kloof zou je kunnen zeggen.

Want er is een heel verschil tussen de wereld waarin de ouderen hebben leren geloven en die waarin de jongeren nu proberen te geloven. Het gaat ons niet om de kloof, maar om de brug over de kloof.
Een van de vragen die aan de orde komt: ‘wat kunnen ouderen voor onze jongeren van nu betekenen?’ Wat mij betreft komt er een tweede bij: ‘wat kunnen ouderen van onze jongeren leren’? Verder denken we er nog over na. Deze zondag (14-1) praten we verder.

Wat we al wel weten is dit: de jongerendienst in Ermelo begint om 10.30 uur .Vanaf  10.00 uur zijn jullie welkom voor de koffie.

Henk woont in psalm 24

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Henk woont in Psalm 24 (klik).

Ik woon op nummer 24. Ik vraag mij af waar David zich bevond toen hij deze psalm schreef. Stond hij op een hoogte en trof hem ineens de schoonheid van zijn omgeving? Dit vers springt er voor mij uit:  ‘Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen : de koning vol majesteit wil binnengaan’.

De aarde en alles wat daarop leeft is door God geschapen. Uit de diepte van de zee heeft hij de aarde gegrondvest. Dit is een mooie dichterlijke beschrijving van de schepping. Maar het is meer.

Wij weten niet wat er onder water gebeurt maar toch komt er leven uit voort. Wij zijn als de wateren. Wie kan diep in de ziel van anderen kijken? Wie weet de meest intieme bedoelingen van anderen? Wie heeft er geen last van getijdestromingen?

Van de diepte van de oceanen naar de hoogte van de bergen. Een berg is vaak moeilijk te betreden en je kan je danig stoten. Vaak leiden er maar enkele wegen naar de top. Wie mag de berg van de Heer bestijgen?

Hierop geeft David zelf antwoord. Degene die schone handen heeft en een zuiver hart. Die zich niet inlaat met leugens, bedrieglijk zweert of zichzelf bedriegt (want het grootste verraad is zelfbedrog), maar die zich tot Hem wendt. Diegene zal zegen ontvangen.

Daarom moeten wij zijn als poorten ons hoofd opheffen en de oude gangen in ons verheffen om de koning vol majesteit binnen te laten. En dan zal de Koning vol majesteit binnengaan. Wie is de koning? De Heer, machtig en strijdvaardig. Hij is koning van ons en van de hemelse machten.

Dit is een heel mooie psalm. Wie kent al onze moeite en pijn? Maar als wij de berg van de Heer beklimmen en onze poorten en oude gangen voor de Heer openzetten zullen wij verheven worden.

Dit is de vierde aflevering in deze serie. We woonden al in Psalm 117, Psalm 28 en Psalm 44.

Psalm 24 zoals Psalmen voor Nu hem geïnterpreteerd heeft

(toegevoegd door redactie)

Kerstfeest 2017 in de NGK Ermelo

Kerstfeest 2017

Op eerste kerstdag vertelden we elkaar het kerstverhaal. Een interactief kerstfeest met veel muziek en zang. Uit iedere geleding van onze geloofsgemeenschap kwam het kerstverhaal naar ons toe. Met dank aan allen die hier veel werk in gestoken hebben. Er zijn heel veel foto’s gemaakt die u kunt bekijken op de download- en foto pagina. Onderin dit bericht ziet u een link daar naar toe.

De kerkenraad trapte af met het voorlezen van numeri 24:17: Ik zie iemand staan. Niet nu, maar in de toekomst.
Hij komt op in Israël, zoals een ster opkomt aan de hemel. Hij is koning over Israël. (basisbijbel). Ze las de tekst voor in verschillende talen en dialecten. En over deze ster ging het de hele dienst.

Bijbelkring Putten was de Bijbel ingedoken en had gezocht naar vroege teksten die de komst van Jezus aankondigden. Ze kwamen tot de conclusie dat Jezus met kerst niet voor het eerst verscheen, maar dat Hij er al veel eerder was. Vanaf het begin was Jezus er al bij al ‘onderdeel’ van de drie-eenheid.

De jongeren van de Gespreksgroep op Woensdag hadden het helemaal mis. Ze hadden een kraamcadeau gemaakt met de naam van het kindje van Zacharias en Elizabeth. Maar wie noemt zijn kind nu Johannes als je zelf Zacharias heet! En zo irritant dat die man niet wilde praten al die weken van de zwangerschap. Ze hadden eerst al zó lang op Zacharias moeten wachten toen hij maar niet uit de tempel kwam. Het eten werd al koud.

De Beth Moore groep binnen onze gemeente bracht het loflied van Maria, het Magnificat van Sela, ten gehore. En het Mosterdzaadje, onze jonge tieners waren druk met de volkstelling terwijl Maria al onderweg was op een bijna echte ezel. Wie zijn ID niet bij zich had,…..

De kinderen en de kleuters Benjamin en Jozef zongen samen met de gemeente het lied ‘Een koning is geboren’. Ze zagen er prachtig uit als herders en schapen.

De tieners van Plexat kregen een app met de mededeling dat Jezus geboren was. Binnen een paar tellen was de selfie met #Jezus al gemaakt. De wijzen van de groep Sjalom brachten hun groet aan het kindje Jezus. Gewaarschuwd door een adequate engel gingen de wijzen via een andere weg weer terug naar huis.

Tot slot brachten Harry en Be samen als Simeon en Hannah hun eer aan God omdat ze op hun hoge leeftijd getuige mochten zijn van de komst van de beloofde messias. Het licht, de ster uit Nummeri 24:17 is inderdaad gekomen.

Klik hier voor nog veeeeeel meer foto’s.

Uniek: drie kerkenraden samen in gesprek

Op donderdag 14 december ontmoetten voor het eerst de kerkenraden van de GKV, CGK en NGK in Ermelo elkaar. De drie predikanten hielden een korte inleiding over de betekenis van onze onderlinge verbondenheid, tegen de achtergrond van landelijke ontwikkelingen. Daarna spraken de kerkenraadsleden hierover door in een goede sfeer: uitgangspunt is het besef dat we leden zijn van één Lichaam. Op tafel lag de vraag hoe we daar gestalte aan kunnen geven.