Deze zondag staan brood en wijn in het middelpunt.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal.
Al het andere in onze dienst is daarop gericht.
We leven ons kort in een tandem van teksten in:
in de oneindige liefde van onze Heer in beschreven in de brief aan de Romeinen
(8, 31-39). Deze zondag is ook een wijkzondag Lees hier verder.