Een onmogelijke mogelijkheid

Vergeving treft ons vaak als een onmogelijke mogelijkheid: we voelen ons ertoe drongen maar hebben geen idee hoe het zou kunnen.
Er wordt dikwijls te gemakkelijk vanuit gegaan dat de tijd alle wonden heelt.
In deze serie blogs de komende weken een queeste op weg naar vergeving en verzoening.