Preek 25-9 ‘Familie’ (Geloven in Generaties 3)

In de derde preek in de serie ‘Geloven in Generaties’ keren we terug naar de vragen van het begin: ‘Waarom verlaten zoveel jongeren van de jongere generaties de kerken?’ Ligt dat aan de ‘jongeren’, ‘de ouderen’ of aan ‘de geloofsopvoeding van tegenwoordig’? Alle drie verklaringen kun je om je heen horen. Wat mag je eigenlijk van geloofsopvoeding verwachten?

In Marcus 3, 31-35 lees je over de omgang van Jezus met zijn eigen familie. Hoe zat dat eigenlijk en heeft dat ons ook nog wat te zeggen? Lees het na of beluister het nog eens.