(3) In de maand november gaan we in gesprek over…de Bijbel. Vanzelfsprekend heeft die een centrale plaats in ons geloven en ook in ons gemeente-zijn. Niemand zal dat ontkennen. Net zo vanzelfsprekend als de kerktoren in het midden van ons dorp staat. Niemand van ons zal ook dat ontkennen, maar ook niemand denkt daar joh-10-19-30-heb-11-4-de-stem-van-godppnog echt bij na. Het is immers een vertrouwd dorpsgezicht, een monument.
Is dat nu ook zo met de Bijbel? Wel vertrouwd, maar niet meer zo bekend? Als je ons er naar vraagt, hoor je onze verlegenheid. Uit een kleine enquête blijkt deze week dat bijna de helft van de ondervraagden de kans niet ziet om elke dag uit de Bijbel te lezen. En meer dan de helft geeft aan dat de drukte van elke dag een belemmering is om aan bijbellezen toe te komen. Ook vindt meer dan een derde de bijbel best moeilijk te lezen.
Maar stel nou eens dat de Bijbel ‘de stem van God is’, klinkt die dan genoeg in ons leven? Genoeg om invloed in ons leven te krijgen en op de keuzen die we daarin maken. Zondag 13 november ging de preek hierover. Beluister die nog eens of lees de tekst van de preek hier.
De presentatie bij de preek is hier nog eens te bekijken.