Op Paasmorgen op een kerkhof rondlopen, is een aparte ervaring. Je komt op die dag niet alleen maar herinneringen ophalen, je komt alvast even vooruitkijken naar de toekomst. Want dat is toch de mooie boodschap van Pasen: het grootste monster van allemaal, de dood, is onschadelijk gemaakt. Voor iedereen is er toekomst bij de Heer in zijn Koninkrijk. Een kerkhof verandert op Paasmorgen van eindbestemming in een wachtkamer. Een hoopvolle plek, die veel beloofd voor de toekomst.

Of willen we dit te graag geloven? Net zoals de eerste leerlingen van de Heer Jezus maar wat graag wilden geloven dat Hij is opgestaan. Natuurlijk dat is een mooie gedachte, dat vindt iedereen. Het verslag in Mat. 28 dient voor ons als uitgangspunt om daar eens over na te denken. Zie hier verder