Als je in Rome Mozes wil zien, moet je naar de Sankt Pietro in Vincoli, een basiliek op een van de zeven heuvels van de stad. Na een lange klim kom je op het plein voor een kerk aan die al zo’n 1500 jaar oud is. Ooit gebouwd rondom de relikwie van de ‘ketenen van Petrus’ waarmee hij geboeid zou zijn in Jeruzalem totdat de engel hem bevrijdde uit de gevangenis. Lees hier verder.