‘En wat gaan we nu doen?’
Dat zal zo ongeveer de vraag van de discipelen zijn geweest nadat ze de Heer Jezus na zijn kruisiging weer levend ontmoeten. Lees hier verder.