Nu we door Hem verlost zijn wil de Heer Jezus wil dat we ons van dit soort gedrag bekeren en dat we weer veranderen in de mensen die Hij voor ogen heeft. M.a.w. ‘nieuwe mensen’ worden. Maar wat zijn dat dan? Zijn er voorbeelden? Ja, zegt de Heer en vervolgens zet Hij een kind in ons midden. Wat bedoelt Hij daar nu mee?