Wat betekent de doop?
Die van Roosmarijn en die van ons?
Wat betekent het om een christelijk leven te leiden?
Wat scheelt het eigenlijk?
Je wordt officieel lid van de kerk. Heb je daar nu wat aan. Of is dat lidmaatschap later pas handig om in de hemel naar binnen te mogen? https://wiebdijksterhuis.com/preken/