‘Wie niet polemiseert is niet bekeerd’, was in gereformeerd vrijgemaakte kring ooit een graag gebruikte uitdrukking. Toegeschreven aan de vrijgemaakte voorman prof. dr. K. Schilder (‘K.S.’) betekent het dat als het om de waarheid gaat de toon best heel scherp mag worden. Lees hier verder.