Valentijnsgroet van Jezus (Mat. 26, 17-30 preek 14-2-2016)

“Nee, meneer die hebben we niet…”,
zei de verkoopster me.
Ik had in de evangelische boekhandel in Barneveld al een tijdje naar een crucifix lopen zoeken.
– Een crucifix is een afbeelding van het kruis (crux) met het lichaam van de Heer Jezus er

op vast (fix) –
Ik snap wel dat ze die niet hebben in Barneveld.
Want de christenen in Barneveld zijn bijna allemaal Protestant.
En Protestanten hebben het niet zo op een crucifix.
Dat vinden ze Rooms-katholiek!
Kruisje prima, maar dan wel een leeg kruisje.
Want zo’n kruisje met een beeldje van de Heer erop vast vinden we van huis uit onprettig. Dat beeldje roept zelfs een licht gevoel van afkeer bij velen van ons op. Ook in mij, volbloed Protestant. Alsof je met zo’n soort kruisje een beeld van Jezus aanbidt.
En dat wil je niet. Want Protestanten aanbidden geen beelden.
Ze zijn van oudsher eerder beeldenstormers.

Valentijnsgroet van de Heer

Maar toen, de afgelopen week, bij de voorbereiding, de betekenis van het avondmaal nog eens weer goed tot me doordrong, ben ik van gedachten veranderd.
En zo kwam het dat ik op zoek ging naar een crucifix.

Lees hier verder of beluister hier.