Uniek: drie kerkenraden samen in gesprek

Op donderdag 14 december ontmoetten voor het eerst de kerkenraden van de GKV, CGK en NGK in Ermelo elkaar. De drie predikanten hielden een korte inleiding over de betekenis van onze onderlinge verbondenheid, tegen de achtergrond van landelijke ontwikkelingen. Daarna spraken de kerkenraadsleden hierover door in een goede sfeer: uitgangspunt is het besef dat we leden zijn van één Lichaam. Op tafel lag de vraag hoe we daar gestalte aan kunnen geven.