Op je spiegels achteruitrijden vraagt een andere manier van denken die je jezelf eerst eigen moet maken: links is rechts en rechts is links, precies omgekeerd.
Op dezelfde manier vraagt de Heer Jezus van ons omgekeerd te denken, zoals: ‘zwak = sterk’ en ‘je leven verliezen = juist je leven vinden’ (Mat. 16, 21-28) Zie verder hier