Samen aan de maaltijd, zijn we verbonden aan onze Heer. Maar wat betekent dit voor onze onderlinge verhoudingen? Wat zijn wij eigenlijk van elkaar? Dat is de vraag die zondag a.s. centraal staat in onze avondmaalsdienst. Zie verder: de prekenpagina