Deze week donderdag hopen wij als NGK Ermelo met elkaar een sedermaaltijd te vieren. Dit is de maaltijd die traditioneel gehouden wordt bij de Pesachviering in Israël. Dit was de maaltijd die onze Heer Jezus ook samen met zijn discipelen vierde op deze avond vlak voor zijn lijden en sterven. Hij veranderde toen de betekenis van deze bevrijdingsmaaltijd door die naar Hem te laten verwijzen. Ook in deze maaltijd komt deze verbreding en verdieping van de bevrijding terug. We beginnen om 19.30 uur