Afgelopen zondag was het onze startzondag. Vanaf 09.30 uur begon de dienst met het jaarthema ‘In gesprek…’ als uitgangspunt. Na de dienst begonnen we aan ons eerste gesprek hierover onder het genot van koffie, thee, fris en gebak en zetten we het voort op de hei onder Ermelo. Een picknick vormde de afsluiting.
We zijn begonnen met ons  te spiegelen aan een beroemd gesprek in de bijbel: dat wat de Heer Jezus voerde met twee van zijn leerlingen onderweg naar het dorpje Emmaüs. Dat gesprek verandert veel voor deze leerlingen: het maakt een einde aan hun onjuiste verwachtingen, het geeft hen een nieuw beeld van de Messias en maakt bij hen ruimte om te kunnen ‘zien’. Letterlijk: pas ná dat gesprek kunnen zij hun opgestane Heer Jezus herkennen, iets wat ze in eerste instantie niet konden. Dat een gesprek zo veel invloed kan hebben! Zou dat nu ook voor ons op kunnen gaan? De preek is hier nog eens te horen en hier na te lezen.