Preek 9-10 ‘Hoop’

Deze zondag vierden wij met elkaar het heilig avondmaal. En weer laten we onze gedachten gaan over iets van de betekenis van dit avondmaal voor ons. Want dat blijkt niet alleen betekenis te hebben voor ons verleden, maar ook voor het heden én onze toekomst. Over ons verleden, zeg maar onze zondige afkomst, zegt het: de Heer wil ons onze fouten, tekortkomingen en zelfs het bewust verkeerd gedane vergeven. Om ons daaraan te herinneren zet Hij ons steeds weer in gedachten aan de voet van het kruis. Als wij vergeving zoeken, wil Hij ons vergeven. Verder maakt Hij ons duidelijk dat wij elke dag met hem verbonden zijn en ook met elkaar. Deze keer hebben we stilgestaan bij wat ieder avondmaal ons over de toekomst te zeggen heeft. Het is nog eens te lezen en te beluisteren