Moslims komen we in de Bijbel niet tegen. Mohammed leefde immers pas 600 jaar na Christus. Als we dus willen nadenken over de vraag: ‘Wat vraagt God van ons in de relatie met moslims?’ dan moeten we een vertaalslag maken vanuit Bijbelse gegevens.

Wel vinden we overal in de Bijbel de vraag: Hoe leven we ons leven als volk van God, als volgelingen van Jezus, in een wereld waarin we omgaan met mensen van andere godsdiensten, andere volken. Hoe verhouden we ons tot hen?

Hier een sterk voorbeeld: Jezus ontmoet ‘de Turkse vrouw bij de bushalte’. (tegenstelling met Nicodemus). We ontmoeten niet een godsdienst, maar mensen.

Lees of beluister de preek nog eens