Kerstfeest 2017 in de NGK Ermelo

Kerstfeest 2017

Op eerste kerstdag vertelden we elkaar het kerstverhaal. Een interactief kerstfeest met veel muziek en zang. Uit iedere geleding van onze geloofsgemeenschap kwam het kerstverhaal naar ons toe. Met dank aan allen die hier veel werk in gestoken hebben. Er zijn heel veel foto’s gemaakt die u kunt bekijken op de download- en foto pagina. Onderin dit bericht ziet u een link daar naar toe.

De kerkenraad trapte af met het voorlezen van numeri 24:17: Ik zie iemand staan. Niet nu, maar in de toekomst.
Hij komt op in Israël, zoals een ster opkomt aan de hemel. Hij is koning over Israël. (basisbijbel). Ze las de tekst voor in verschillende talen en dialecten. En over deze ster ging het de hele dienst.

Bijbelkring Putten was de Bijbel ingedoken en had gezocht naar vroege teksten die de komst van Jezus aankondigden. Ze kwamen tot de conclusie dat Jezus met kerst niet voor het eerst verscheen, maar dat Hij er al veel eerder was. Vanaf het begin was Jezus er al bij al ‘onderdeel’ van de drie-eenheid.

De jongeren van de Gespreksgroep op Woensdag hadden het helemaal mis. Ze hadden een kraamcadeau gemaakt met de naam van het kindje van Zacharias en Elizabeth. Maar wie noemt zijn kind nu Johannes als je zelf Zacharias heet! En zo irritant dat die man niet wilde praten al die weken van de zwangerschap. Ze hadden eerst al zó lang op Zacharias moeten wachten toen hij maar niet uit de tempel kwam. Het eten werd al koud.

De Beth Moore groep binnen onze gemeente bracht het loflied van Maria, het Magnificat van Sela, ten gehore. En het Mosterdzaadje, onze jonge tieners waren druk met de volkstelling terwijl Maria al onderweg was op een bijna echte ezel. Wie zijn ID niet bij zich had,…..

De kinderen en de kleuters Benjamin en Jozef zongen samen met de gemeente het lied ‘Een koning is geboren’. Ze zagen er prachtig uit als herders en schapen.

De tieners van Plexat kregen een app met de mededeling dat Jezus geboren was. Binnen een paar tellen was de selfie met #Jezus al gemaakt. De wijzen van de groep Sjalom brachten hun groet aan het kindje Jezus. Gewaarschuwd door een adequate engel gingen de wijzen via een andere weg weer terug naar huis.

Tot slot brachten Harry en Be samen als Simeon en Hannah hun eer aan God omdat ze op hun hoge leeftijd getuige mochten zijn van de komst van de beloofde messias. Het licht, de ster uit Nummeri 24:17 is inderdaad gekomen.

Klik hier voor nog veeeeeel meer foto’s.