Kerkenraad op cursus

Als kerkenraad denken we nu al maanden na over de nieuwe privacywet die eind mei ingaat.
Hoe veilig zijn de persoonlijke gegevens van onze gemeenteleden eigenlijk? Binnenkort hopen we  te komen met een ‘privacyetiquette’ als het om persoonsgegevens gaat.
We willen graag blijven communiceren en moderne media zijn daarbij machtige hulpmiddelen. Hoe kunnen we daarvan gebruik blijven maken zonder de privacy van onze leden in gevaar te brengen?

Eén van de oplossingen daarvoor is om met elkaar te gaan communiceren in een voor niet-gemeenteleden afgesloten deel van het Internet. Het programma Office 365 biedt daarvoor veel mogelijkheden. De afgelopen tijd worden we ingeweid in- en rondgeleid door het programma om er een idee van te krijgen.

De eerste ervaringen maken ons enthousiast. Dit programma biedt ons veel mogelijkheden.
Als kerkenraad starten we nu met een proef. We hopen dat die er toe kan leiden dat straks de hele gemeente toegang kan krijgen. Wordt vervolgd!