Jongeren-dienst in voorbereiding

Afgelopen zondag is er een groep pioniers onder de jongeren begonnen met een ‘werklunch’ om een jongerendienst op zondag 28 januari 2018 voor te bereiden. Heb je ideeën? Zeg het tegen het team.