Jaarthema: ‘God in ons midden’

Jaarthema: ‘God in ons midden’

Het afgelopen seizoen zijn we met elkaar in gesprek gegaan over allerlei belangrijke thema’s uit ons geloofsleven. Dit seizoen draait het om het ‘spreken van God’. Onder ons is het de overtuiging dat de Heer ons in de regel via een boek aanspreekt: de Bijbel. Die gedachte is bijna vanzelfsprekend: de Bijbel is het middelpunt van onze kerkdiensten.

Maar je mag de vraag best wel stellen: ‘voelen we ons via de Bijbel ook door God aangesproken?’ We zeggen dat we bijbellezen belangrijk vinden, maar wat komt er in de praktijk werkelijk van terecht?

Als ik het zo om me heen beluister, komen velen van ons tijd te kort en valt de motivatie om te gaan bijbellezen niet mee. Het is ook niet gemakkelijk om te begrijpen wat de boodschappen die in onze Bijbels staan nu voor ons betekenen. En dat is natuurlijk ook zo: de inhoud van dit boek is door en voor mensen uit een andere tijd en cultuur geschreven. Soms staat wat er staat een heel eind van ons af, al is het dan het ‘woord van God’.

Voorkennis van de Bijbel en de verschillende culturen waar deze voor geschreven is, is belangrijk. Ook zijn er heel wat methoden die ons helpen om meer te zien in een bijbeltekst, meer te begrijpen van wat er staat en de betekenis die de tekst voor ons heeft duidelijker te zien worden. Dit seizoen kiezen we er dus voor om onze oren te spitsen en om -samen!- met meer concentratie te luisteren naar wat er in de Bijbel staat. Want als de Heer ons op deze manier wil aanspreken is het belangrijk om er wat van mee te nemen.

Er zijn verschillende manieren waarop we aan het thema ‘bijbellezen’ aandacht besteden.

(1) Themazondagen: 15-10 | 12-11 | 3-12 | (2018) | 14-1 | 18-2 |18-3 |22-4 | 13-5 | 24-6

In een serie themadiensten (zie boven voor de datums) komen allerlei aspecten van het bijbellezen voorbij: ‘welke pretentie heeft de Bijbel?’, ‘hoe gingen de bijbellezers uit bijbelse tijden met de Bijbel om?’, ‘wat zou er gebeuren als we geen Bijbel hadden?’ ,’Hoe gaan Bijbel en profetie samen?’, enz. enz.

In al die diensten is er ook aandacht voor methoden waarmee je de Bijbel gerichter kunt lezen en brengen we die ook in praktijk. Neem daarom een Bijbel mee naar de diensten! Iedere dienst is online terug te vinden met daarbij een voorstel voor een nagesprek. In een kring kan men zo verder doorpraten over het thema.

(2) De brieven aan de Tessalonicenzen. Daarnaast lezen we op iedere themazondag een gedeelte uit de twee brieven aan de Tessalonicenzen. De gemeente van Tessaloniki was een jonge, enthousiaste, gemeente die tegen de verdrukking in geloofde. In de toenmalige wereld was die gemeente een begrip. In acht themazondagen lezen we door de brieven heen. Thuis of in de gesprekskringen kun je met elkaar verder studeren op het gedeelte dat gelezen is.

(3) Het goede nieuws van de Oude Testament. Voor gemeenteleden die nog intensiever met het thema aan het werk willen is er de mogelijkheid om dit seizoen in tien stappen door het hele Oude Testament te wandelen. Het boekje: ‘Het goede nieuws van het Oude Testament’ van Jasper Klapwijk, geeft je daarbij steun. In het boek staan ook verwerkingen om het gelezene nog eens samen te bespreken en soms gewoon ‘te doen’. Door de hoofdlijn van het Oude Testament in één seizoen door te lezen wordt de grote lijn zichtbaar en kan men de afzonderlijke verhalen en profetieën beter plaatsen en wordt de betekenis voor ons nu zichtbaar. Zoek voor meer informatie het boekje eens op bol.com op. Ik heb het boekje in mijn bezit en kan het jullie ook laten zien en uitleggen. Stap gerust op me af (Wieb Dijksterhuis). Kijk ook eens op de themapagina.

.