Anders dan voorgaande jaren is er dit jaar geen speciaal jaarthema. Wel is er een doe-thema: ‘luisteren’. Dat wil zeggen dat we je dit jaar oproepen om aandacht te geven aan je luisterhouding. We nemen ons voor om hiervoor ook speciale gelegenheden te scheppen waarbinnen dat luisteren ook vorm kan krijgen.
De preekbesprekingen zijn daarmee niet afgeschaft, die blijven. Met elkaar doorspreken en doordenken over het onderwerp van de preek geeft immers een mogelijkheid om méér met een preek te doen. Een goede bespreking geeft verdieping.
Bij de preken op deze ‘wijkzondagen’ om ze zo maar te noemen zit extra materiaal dat gebruikt kan worden bij de bespreking. De datums van deze zondagen komen binnenkort op de site te staan. Net zoals de vorige jaren zullen die vragen van te voren op de website en via Facebook te vinden zijn. In de Nieuwsbrief van die week zal dit aangekondigd worden.