Tijdens een korte plechtigheid in ons kerkgebouw spelde burgermeester Lambooij van Putten br. Herman van Rees de versierselen op die horen bij de rang van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding voor het vele werk dat hij zowel binnen de Nederlands Gereformeerde kerken als binnen de plaatselijke gemeente heeft gedaan gedurende vele jaren in vele verschillende commissies. Alle op het gebied van financiële regelingen en pensioensvoorziening voor o.m. de predikanten binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Onder zijn leiding werd deze ondergebracht bij een groot landelijk pensioensfonds. Een enorme prestatie waarvoor hij veel bewondering oogstte. Verschillende sprekers prezen zijn nauwkeurigheid, zijn betrokkenheid en zijn bereikbaarheid, regelmatig tot in de nacht. Zijn vrouw Alie heeft zijn aandacht vaak moeten delen met vele anderen die zijn raad zochten. We zijn blij met Herman en Alie van Rees en feliciteren hen van harte met deze onderscheiding.