Afgelopen zondag ging het op de vierde zondag in ons jaarthema over het belang van de komst van de Heer Jezus. Met zijn komst begon een heel nieuwe periode en met Jezus’ hemelvaart begin weer een nieuwe periode: de tijd van de kerk. Niet alle gewoonten en gebruiken reizen mee van de ene periode naar de andere, maar de centrale lijn loopt wel door.

Op de jaarthemapagina staan een aantal gespreksvragen voor nabespreking in een gespreksgroep.