De vragen bij de derde themadienst ‘Vrucht’ in ons jaarthema ‘Een levende gemeente’, staan inmiddels online. Ze zijn hier alsvast te lezen.