‘Geloven in eenheid’ Preek Ef. 4,1-6 – 28-8-2016

Deze zondag beginnen we officieus ons kerkelijke seizoen met een avondmaalsviering.
Welke indrukken wil de Heer Jezus daarmee bij ons achterlaten? Hij brengt ons in gedachten aan de voet van het kruis en maakt ons duidelijk dat wij met Hem verbonden zijn. Maar is er meer… Luister hier nog eens of lees hier.