Zoals al in de Kerknieuws van april jl. te lezen is, heeft de kerkenraad besloten tot een herinrichting van het podium en het liturgisch centrum. De eerste fase van het proces is nu voltooid. De preekstoel is voorzichtig ontmanteld en staat klaar voor transport richting Oost-Europa.
Ons podium ziet er nu ietwat kaal uit en het zal even wennen zijn zonder de gezichtsbepalende, oude preekstoel. Intussen is de zoektocht naar vervanging, een nieuwe lezenaar, in volle gang, evenals naar een alternatief voor de huidige tafel. Ook zal op termijn de verlichting worden aangepast en zal de plaats van de muzikanten veranderen. Als dat achter de rug is is de herinrichting voltooid en ons podium multifunctioneel. Tot zolang moeten we nog even geduld hebben. Wordt vervolgd.