Dion woont in Psalm 20

Dit jaar zijn we samen bezig met de Bijbel. In deze rubriek ‘Wonen in de Psalmen’ zal elke maand iemand op de foto gaan bij zijn of haar huisnummer, met daarbij een zin of een woord uit de psalm die bij dat nummer hoort – iets wat hen raakte nadat ze de psalm aandachtig hadden gelezen. Judith woont in Psalm 27.

Dion woont in Psalm 20

In mijn Bijbel staat boven de psalm: ‘Geef de koning de overwinning’.

Ik moest meteen aan David denken, maar volgens de commentaren ligt dit niet voor de hand. De psalm begint met ‘moge de Heer u verhoren in tijden van nood’.  Van David zijn we gewend dat hij uit eigen ervaringen spreekt.

De psalm ziet in de eerste plaats op de strijd en de overwinning van koning Jezus. Maar de psalm heeft toch veel over mijn eigen leven te vertellen. Over de strijd die ik in mijn eigen leven ervaar. Over het keer op keer aanroepen van God en over het verlangen naar de grote overwinning ook in mijn leven.

‘Heer, geef de koning de overwinning, verhoor ons nu wij roepen om hulp’ (v.10).

lees hier de hele psalm

Dit is de zesde aflevering in deze serie. We woonden al in Psalm 117, Psalm 28 , Psalm 44 , Psalm 24 en Psalm 27