Zondag 22 april, ‘Roepingenzondag’

Komende zondag is het de zgn. ‘Roepingenzondag’. Vooral in de Rooms-katholieke traditie worden de gemeenteleden op die zondag opgeroepen om er bewust bij stil te staan wat hun roeping is. ‘Bij roeping gaat het erom het woord van God te horen en te begrijpen wat het betekent voor jouw leven.’ schrijft Paus Franciscus in een boodschap n.a.v. deze zondag.
Lees hier verder.

Kerkenraad op cursus

Als kerkenraad denken we nu al maanden na over de nieuwe privacywet die eind mei ingaat.
Hoe veilig zijn de persoonlijke gegevens van onze gemeenteleden eigenlijk? Binnenkort hopen we  te komen met een ‘privacyetiquette’ als het om persoonsgegevens gaat.
We willen graag blijven communiceren en moderne media zijn daarbij machtige hulpmiddelen. Hoe kunnen we daarvan gebruik blijven maken zonder de privacy van onze leden in gevaar te brengen?

Eén van de oplossingen daarvoor is om met elkaar te gaan communiceren in een voor niet-gemeenteleden afgesloten deel van het Internet. Het programma Office 365 biedt daarvoor veel mogelijkheden. De afgelopen tijd worden we ingeweid in- en rondgeleid door het programma om er een idee van te krijgen.

De eerste ervaringen maken ons enthousiast. Dit programma biedt ons veel mogelijkheden.
Als kerkenraad starten we nu met een proef. We hopen dat die er toe kan leiden dat straks de hele gemeente toegang kan krijgen. Wordt vervolgd!

Aanpassingen liturgisch centrum

Al enige tijd kunt u lezen dat de kerkenraad besloten heeft om de preekstoel met de bijbehorende liturgische tafel te vervangen. We hebben een schrijven opgesteld waarin we u precies vertellen wat er gaat gebeuren en waarom het gaat gebeuren.

Wanneer alles doorgaat zoals in de brief beschreven, zal het voor iedereen wel even wennen zijn. Er valt een gat zodra de preekstoel weg is. Voor sommigen niet alleen letterlijk maar ook symbolisch.

We willen dat niet ontkennen en contact daarover is welkom. Tegelijk komt er ook ruimte. Ruimte om directer te communiceren en ruimte voor ander gebruik van het podium.

De tijd zal het leren. Daar vertrouwen we op.

Lees hier de brief (klik)