‘Binding’ (1 Kor. 10, 12-16 meditatie Avondmaal 10 april)

Alle kerken in Nederland (en daarbuiten) vieren regelmatig het avondmaal. Door zoveel geestelijke voeding zullen zij er dan ook wel goed voorstaan. Waarom hoorden we vorige maand dan zulke zorgelijke geluiden over de conditie van de kerken in Nederland? En dat niet voor de eerste keer? Hoe verhoudt de geestelijke voeding van het Avondmaal zich met de terugloop van de kerken in Nederland of misschien zelfs het verdwijnen van ‘God in Nederland? Afgelopen zondag (10 april hebben we bij deze vraag stilgestaan) en dat is op de prekenpagina te lezen en te beluisteren