‘Anders…’ (Luk. 23, 26-46 dienst Goede Vrijdag 2016)

Het was nog donker toen ze Hem grepen.
Zwaar bewapend waren ze, alsof ze iets van Hem te vrezen hadden.
Wie had hun dát wijsgemaakt? Zo was Hij toch niet?
Eén van hen was misschien wel door Hem genezen, ooit.
Mochten ze het vergeten zijn, dan laat Jezus het ze nu nog één keer zien, als hij het afgeslagen oor van die slaaf geneest.
‘Ik kom om te redden, van mij is alleen maar goed te verwachten.’
Maar ‘t was ook duister in hun hart, het drong niet meer tot hen door.
Geboeid sleepten ze Hem naar het huis van de Hogepriester.

Het was toen de haan kraaide, dat Petrus,
ja Pétrus, de trouwste van zijn leerlingen,
het was toen de haan kraaide, dat zelfs Pétrus Hem verraden had.

Lees hier verder en beluister de dienst hier.